Controleer uw gehoor

Spraaktest in ruis

Slechthorenden hebben vaak niet alleen problemen met het horen van zachte geluiden, maar ook met het voeren van een gesprek in een drukke of rumoerige omgeving. HearCom biedt de gelegenheid om een spraaktest te doen waarmee kunt testen hoe goed in staat bent om spraak te volgen bij de aanwezigheid van achtergrondrumoer. Deze test is te bereiken via de volgende verwijzing: spraak-in-ruis test.

Richtinghoortest

Een ander aspect van horen dat kan worden aangetast door slechthorendheid is richtinghoren. HearCom biedt de gelegenheid om een richtinghoortest te doen waarmee kunt testen hoe goed in staat bent om te horen van welke kant een geluid komt. De test vertelt hoe goed uw oren samenwerken. De test meet het kleinste hoekje waaronder kunt waarnemen of een geluidsbron zich van links naar rechts beweegt of omgekeerd, terwijl dat die bron niet kunt zien. Deze test is te bereiken via de volgende verwijzing: geluidslokalisatie.

Vragenlijst

Slechthorendheid kan het dagelijkse leven beïnvloeden. Een goede manier om de dagelijks ervaren beperkingen te inventariseren is via een vragenlijst. De HearCom vragenlijst kan helpen om zicht te krijgen op de beperkingen die mogelijk ondervind door slechthorendheid. De vragen hebben betrekking op verschillende scenario's: spraakverstaan in rumoer, spraakverstaan in stilte, richtinghoren en het herkennen van geluiden. U kunt de HearCom vragenlijst bereiken via de volgende verwijzing: vragenlijst.

Let op: de aangeboden testen zijn screeningstesten, geen echte diagnostische testen

Deze screeningstesten dient niet te verwarren met de diagnostische testen zoals deze door professionals (de audicien, de KNO-arts, of medewerkers van het audiologisch centrum) worden afgenomen. Screeningstesten geven een eerste indruk van het gehoor en de uitkomst wordt daarom minder beïnvloed door de omgeving waar de testen worden afgenomen zoals de akoestiek van de ruimte en de geluidskaart van de computer. Daarom kunt ze veilig doen in een rustige omgeving thuis. Diagnostiek dient altijd onder gecontroleerde omstandigheden in een geluidsdichte ruimte gedaan te worden.