Ocena oraz modelowanie ubytków słuchu

Prace prowadzone w ramach tego podprojektu skoncentrowane są na metodach wyznaczania oraz modelowania niedosłuchów. W tym celu opracowano nowoczesne procedury badania słuchu, które umożliwiają niezwykle dokładną ocenę stanu układu słuchowego. Prace dotyczą dwóch rodzajów testów: szybkich, lecz dokładnych badań skryningowych, które mogą być samodzielnie wykonane w domu oraz zawansowanych procedur klinicznych, które stosowane są w warunkach laboratoryjnych w celu precyzyjnej diagnostyki audiologicznej.

Główne problemy analizowane w niniejszym podprojekcie są następujące:

  • Opracowanie oraz ocena stosowalności testów do oceny zrozumiałości mowy.
  • Procedury do badań przesiewowych, które mogą być wykonane przez zainteresowaną osobę samodzielnie w domu za pomocąInternetu lub telefonu.
  • Specjalistyczne testy diagnostyczne, które będą stosowane przez profesjonalistów w warunkach laboratoryjnych.
  • Ocena indywidualnych zdolności słuchowych w aspekcie percepcji dźwięku w niekorzystnych warunkach akustycznych (szum zakłócający, odbicia) lub dla różnych urządzeń wspomagających słyszenie.
  • Specyfikacja oraz standaryzacja procedur badania słuchu w krajach Europy. Opracowane testy będą stosowane do dokładnej analizy indywidualnych problemów audiologicznych oraz utworzenia tzw. profilu audiologicznego określającego stan słuchu danego pacjenta.
  • Specyfikacja i ocena przydatności procedur testów służących do oceny słyszenia przestrzennego oraz lokalizacji źródła dźwięku.
  • Implementacja, demonstracja oraz popularyzacja stworzonych testów. Opracowanie standardowej platformy pomiarowej, która będzie stosowana przez specjalistów w Europie.

W/w typy badań można opisać w następujących kategori

Ocena zdolności komunikatywnych Testy diagnostyczne