eDiagnostyka

Niedosłuch jest coraz większym problemem cywilizacyjnym. Tego typu schorzenie postępuje wraz z wiekiem. Niestety, z uwagi na to, że postępuje on bardzo powoli, wiele osób nie jest świadomych problemów ze słuchem, w związku z tym nie podejmują one żadnych działań mających na celu rehabilitację słuchową. W tych przypadkach osoby te mają znaczne problemy ze zrozumieniem mowy w hałaśliwym otoczeniu (np. restauracje, przyjęcia), przez co komunikacja jest znacznie utrudniona. Niemniej jednak, najczęściej dosć długo zwlekają z decyzją o zaopatrzeniu się w aparat słuchowy.

HearCom opracowuje internetową platformę, za pomocą której zainteresowane osoby, bez wychodzenia z domu mogą wykonać badanie słuchu. Tego typu badania zaimplementowane są najczęściej w Internecie. Zakłada się, że tego typu działania zwiększą świadomoć zagrożeń związanych z ubytkiem słuchu, a co za tym idzie wiele osób wcześniej zdecyduje się na rehabilitację słuchu.

Oprócz tego, w tej części projektu HearCom opracowywuje się specjalistyczne teksty diagnostyczne, które będą stosowane przez audiologów, laryngologów, protetyków słuchu i logopedów. Testy te można podzielić na dwie grupy:

 1. wykorzystywane do wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu
 2. do oceny postępu rehabilitacji z wykorzystaniem aparatu słuchowego.

Platforma będzie zawierać testy dotyczące zrozumiałości mowy, lokalizacji przestrzennej oraz kwestionariusze. Praca, która została dotychczas wykonana przedstawia się następująco:

 1. Ocena aktualnych potrzeb specjalistów w zakresie badań słuchu:
  • ocena stosowalności Internetu do w/w zagadnień
   • dostępność sieci internetowej
   • jakie informacje niezbędne są do wykonania testu
   • polityka prywatności
  • wykorzystanie konkretnych testów przez sieć
 2. Ocena stosowalności testów lokalizacyjnych (opracowanych w SP2; WP3).

 3. Opracowanie strony, która będzie zawierałą i promowałą produkty HearCom. Strona ta umożliwi zarówno specjalistom jak i osobom zainteresowanym zagadnieniami słuchu dostęp do narzędzi i informacji potrzebnej do efektywnej diagnozy ubytków słuchu.

 4. Testowanie użyteczności strony i testów słuchowych opracowanych w ramach projektu HearCom.