Publikacje

W ramach projektu Hearcom powstało wiele publikacji, które można znaleźć w poszczególnych działach:

publikacje

raporty z projektu HearCom

Workshop on Hearing Screening and New Technologies, Brussels 28 Jan 2009